100 bài tập CAD – 2D và 3D
4.2 (13) votes

100 bài tập CAD này sẽ giúp bạn luyện tập những kiến thức đã học được. Qua đó giúp bạn tăng thêm những kỹ năng cơ bản và nâng cao đối với việc thiết kế.

100 bài tập CAD này được chỉa ra làm 2 phần: 50 bài về thiết kế 2D và 50 bài thiết kế 3D. Những bài tập này sẽ bao quát tất cả kiến thưc bạn đã học. Thậm chí có một số bài tập khó và hay bạn cần phải tìm tòi thêm những công cụ mới, những lệnh mới thì mới có thể hoàn thành được bài tập.

baitapcad

Xem online:

Xem thêm: DVD hướng dẫn Autocad 2016  – Tài liệu hướng dẫn Autocad Mechanical 2014

Vào page bên dưới để xem tài liệu CAD/CAM/CNC khác