Đây là toàn bộ những File bản vẽ Autocad về cầu thang cũng như một số file tính tính kèm the để các bạn có thể download về và làm thư viện riêng cho mình sử dụng trong những lúc cần thiết.

A .Phân loại.
1. Theo sơ đồ kết cấu cầu thang
Cầu thang có cốn thang (dầm limon)
Cầu thang dạng bản chịu lực (không có dầm limon)
Cầu thang có dầm xương cá (có dầm limon ở giữa)
Cầu thang dạng bậc có dạng console
B. Theo cấu tạo
Cầu thang 1 đợt (1 vế)
Cầu thang 2 đợt
Cầu thang 3 đợt
C. Sơ đồ tính.
• Người sử dụng có thể tách từng bộ phận của cầu thang để tính toán (bản thang,bản chiếu nghỉ,dầm chiếu nghỉ,…)
• Mô phỏng cầu thang toàn bọ các bộ phận của thang thành mô hình không gian để tính toán

bản vẽ cầu thangbản vẽ cầu thang