Bê tông cốt thép – Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
Đánh giá bài viết

Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép là một trong những nội dung của bộ giáo trình Nhà cao tầng do trương đại học kiến trúc chỉ đạo biên soạn.

Kết cấu chịu lực nhà cao tầng thường bao gồm nhiều hệ kết cấu (Hệ thanh, hệ sàn cứng, tường cứng. hệ lõi cứng) được liên kết với nhau sao cho chúng có khả năng chịu được các tác động tĩnh và tác động động của các loại ải trọng như một hệ liên tục và thống nhất. Bỡi vậy việc tìm hiểu bản chất về sự làm việc của hệ chịu lực có ý nghĩa hàng đầu trong thiết kế xây dựng và cao tâng.

nhacaotang

Sách “Thiết kế kết cấu nhà cao tầng” giới thiệu những nguyên tắt lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp ký nhất và đôi khi có ý nghĩa đối với giải pháp kiến trúc, công nghệ, cung cấp cho bạn đọc cách phân tích, áp dụng các giả thuyết, sơ đồ tính toán, các yêu càu là sao phù hợp với thực tế từng dạng kế cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

images