Bộ video hướng dẫn sử dụng phần mềm Cimatron
Đánh giá bài viết

Cimatron là một trong những hệ thống tích hợp đầy đủ các modul về thiết kế, gia công cơ khí do nhóm chuyên gia của Nhật Bản và Israel xây dựng từ năm 1990. Phần mềm Cimatron kết hợp CAD-CAM một cách mạnh mẽ cho phép tạo ta các môn hinhd phần tử hữu hạn từ môn hình được dụng trong CAD dùng trong việc tính toán trạng thái vật lý của chi tiết ví dụ như: Tính nhiệt, tín bền,…

cimatron

Toàn bộ hệ thống của phần mềm Cimatron được chia làm 4 modul:
CIMATRON – MODELING
CIMATRON – DRAFTING
CIMATRON – FEM
CIMATRON – NC

Màng hình đồ họa của phần mềm Cimatron không những giúp chúng ta dễ dàng thực hiện các lệnh khác nhay mà còn cung cấp cho chúng ta những thông tin khác nhau về chế độ làm việc hiện thời và những thông báo, các dòng nhắc trực tuyến mà màng hình cung cấp sẽ chỉ dẫn cho chúng ta biết cần phải làm gì ở các bước tiếp theo.

giacongcimatron

Các khối lệnh của phần mềm Cimatron được bố trí theo cấu trúc hình cây mà ta dễ dàng tiếp cận với nó thông qua chuột cũng như bàn phím. Màng hình đồ họa của phần mềm Cimatron được chia ra một số vùng thực hiện một chắc năng xác đinh.

Link download bộ video hướng Cimatron : Click Here