Cảm biến công nghiệp – Giáo trình cảm biến công nghiệp
Đánh giá bài viết

Cảm biến công nghiệp được định nghĩa như một thiết bị dùng để cảm nhận và biến đối các đại lượng vật lý mang tính chất điện hoặc không mang tích chất điện thành các đại lượng điện có thể đó được. Cảm biến công nghiệp là thành phần quan trọng trong một thiết bị đo hay một hệ điều khiển tự động.

cambiencongnghiep

Giáo trình cảm biến công nghiệp

Đã từ lâu các bộ cảm biến trong công nghiệp được sử dụng như một bộ phận để cảm nhận và phát hiện, nhưng chỉ từ vài ba chục năm trở lai đây chưng mới thể hiện vai trò quan trọng trong kỹ thuật và công nghiệp đặt biệt là trong các lịnh vực đo lường, kiểm tra và điều khiển tự động. Nhờ có những tiếng bộ của khoa học và kỹ thuạt trong lĩnh vực vật liệu, thiết bị điệu tử và tin học, các cảm biến công nghiệp đã giảm được kích thước, cải thiện tính năng và mở rộng phạm vi hoạt động. Giờ đây không có một lĩnh vực nào mà không cần đến cảm biến công nghiệp. Chúng có mặc hầu hết trong các hệ thống hoạt động phức tạp , người máy, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, chống ô nhiễm môi trường. Cảm biến được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giao thông vận tải, sản xuất hàng tiêu dùng, bảo quản thực phầm sản xuất oto…. Bởi vì thế những kiến thức cở bản về cảm biến công nghiệp rất cần thiết đối với các cán bộ kỹ thuật.

cambien

Đới với các sinh viên ngành cơ điện tử cũng như ngành tự động hóa trong các trường đại học kỹ thuật, môn học cảm biến công nghiệp là một trong những môn học bắt buộc đối với sin viện, nhằm trang bị những kiến thức cở bản nhất về cảm biến công nghiệp.

cambien