Các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết cac thiết bị kỹ thuật từ phức tạp cho đến đơn giản như thiết bị điều khiển tự động, thiết bị vắn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều có dùng các bộ vi điều khiển. Mặc dù có nhiều ứng dụng thưc tế như vậy nhưng tài liệu hiện có chưa đủ đáp ứng được nhu cầu về học tập, giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng các bộ vi điều khiển đang ngày càng tăng hiện nay.

 

 

Tài liệu này là nằm trong loạt các tài liệu đã được bộ môn tự động và kỹ thuật, khoa kỹ thuật điều khiển ấn hành, bao gồm cấu trúc máy tính, cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số, nay là cấu trúc và lập trình các hệ vi điều khiển

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/0B9-xuP2M5oFfM0NMNm5jNFI5cTQ/view?usp=sharing