Đồ án chi tiết máy – Thết kế hộp giảm tốc đồng trục
Đánh giá bài viết

Hộp giảm tốc đồng trục là một trong những đề tài thuộc đồ án thi tiết máy. Những sinh viên nào được phân công cho đề tài này phải thực hiện một bản thuyết minh và bản vẽ về loại hộp giảm tốc đồng trục này với các số liệu cũng như các ràng buộc điều kiện đã cho ở đề bài. Bản thuyết minh sẽ trình bày tất cả những tinh toán chi tiết về tất cả các bộ phận trên hộp giảm tốc đồng trục, nếu những chi tiết nào không chế tạo được thì phải đi mua và tiêu chuẩn của việc đi mua này sẽ thông qua việc chọn các chi tiết máy như: ổ lăn, bu long,…. Bản thuyết minh yêu cầu phải thực hiện thật chính xác các và tĩ mĩ nhất có thể, trình bày tất cả mọi kết cấu cũng như có ràng buộc đầy đủ các các kiều kiện đề hộp giảm tốc đồng trục có thể vận hàng trong điều kiện tốt nhất.

dongtruc

Hộp giảm tốc đồng trục

 

Đối với bản vẽ của đồ án hộp giảm tốc đồng trục thì sinh viên phải thực hiện một phải vẽ lắp A0 trên phần mềm Autocad cùng với đó là bản vẽ chế tạo một chi tiết trong hộp giảm tốc đã được chọn, và tất nhiên mọi số liệu cũng như thông số của 2 bản vẽ này đều được lấy chính xác trong bản thuyết minh

Download: Click Here

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế Hộp giảm tốc khai triển

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc phân đôi

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn

 

Đồ án chi tiết máy – Thết kế hộp giảm tốc đồng trục

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh vít