Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn
Đánh giá bài viết

Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn trong đồ án chi tiết máy là một trong những đề tài khá phức tạp. Mức độ khó của nó sẽ cao hơn nhiều so với hộp giảm tốc khai triểnhộp giảm tốc phân đôi. việc tính toán để thực hiện bạn thuyết minh cũng phức tạp và khó hơn bởi bánh cặp bánh răng côn sẽ nhiều lực và các công thức tính toán cũng khó hơn. bản vẽ lắp của đồ án hộp giảm tốc bánh răng côn cũng kho hơn so với 2 loại bản vẽ của 2 đề tài kia.  Các bước tính toán cũng phải tuân theo một trình tự đó là từ thông số của để bài cũng với những điều kiện tiên quyết của loại hộp giảm tốc ta chọn động cơ sau đó tính toán và chọn tỷ số truyền sao cho phù hợp nhất . Tiếp theo là tính toán các bộ phận bên trong hộp giảm tốc như các bánh răng, kích thước trục và tất nhiên yêu cầu là trục cần phải thỏa các điều kiện bền , chịu được các momen xoắn, momen uốn hay lực dọc trục, sau đó chọn lại ộ lăn cho phù hợp với các điều kiện .

đồ án bánh răng côn

Hộp giảm tốc bánh răng côn

 

Việc vẽ bản vẽ lắp trên phần mềm Autocad thì củng yêu cầu đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn TCVN và các thông số của bản vẽ phải lấy theo bản thuyết minh nếu như không trùng khớp hoặc không phù hợp thì bạn cần phải thiết kế lại hộp giảm tốc bánh răng côn để đảm bảo điều kiện.

Link download: Click Here

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế Hộp giảm tốc khai triển

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc phân đôi

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn

 

Đồ án chi tiết máy – Thết kế hộp giảm tốc đồng trục

 

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh vít