Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy – Tài liệu cơ điện tử
Đánh giá bài viết

Cơ điện tử có vai trò vô cùng quan trọng đối với công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo năng lượng, công nghệ mơi trường và công nghệ hàng không cũ trụ,… cơ điện tử sẽ giúp các nền công nghệ này tạo ra những ngành công nghiệp mới rất quan trọng bởi vì chúng tạo ra giá trị tăng trưởng rất lớn và làm giàu cho các quốc gia sở hữu ngành công nghệ mới này. Trong định hướng phát triển cơ điện tử ở Việt Nam, Việc đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi phải đi trước một bước. Với thành công ban đầu trong quá trình chuyển đổi từ một việc nghiên cứu cơ khí truyền thống sang nghiên cứu cơ điện tử, viện máy và ứng dụng công nghiệp (IMI) dã xây dựng chương trình để đào tạo ngành cơ điện tử, đồng thời đào tạo lại các kỹ sư tốt nghiệp ngành cơ khí và điện – điện tử, tin học theo hướng cơ điện tử

cơ điện tử

Sách “Cơ điện tử – Hệ thống trong chế tạo máy” được xuất bản cùng với quyền sách “Cơ điện tử – các thành phần cơ bản”. Đây là quyền sách nằm trong loạt tài liệu được biến soạn dành cho ngành cơ điện tử của viện IMI thực hiện.

cơ điện tử