Cuốn sách này nhằm trình bày những kiến thức về lý thuyết và kỹ thuật các quá trình vậy lý của sự truyền các dao động và sóng điện tử ở dảy siêu cao tầng (là dải sóng điện tự có bước sống từ 10m đến 1mm hay có tần số từ 3.10^7 đến 3.10^11 Hz). Ngày nay các thiết bị vô tuyến điện tử làm việc ở dải số siêu cao tần được sử sử dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực như: khoa học. quân sự và đời sống hằng ngày. Chẳng hạn chúng được dùng trong phát thanh FM, truyền hình, thông tin viễn thông, rada, đạo hàng và đo lường.

Do đó yêu cầu hiểu biết những khái niệm cơ bản, các quy luật, tính chất những quá trình dao động và sóng điện từ ở dãi siêu cao tần trong các môi trường vật chất khác nhau là rất cần thiết, đồng thời cũng là những kiến thức cơ sở không thể thiếu với những người công tác trong nghành vô tuyến điện điện. Sách gồm 3 chương:
Chương 1: Trình bày cac quá trình lan truyền sóng siêu cao tân trong các loại đường truyền dẫn phổ biến như: ống dẫn sóng hình chữ nhật, ống dẫn sóng hình tròn, ống dẫn sóng đồng trục, ống dẫn sóng điện môi, đường dây song hành, mạch dải, đường truyền sóng chậm. Các bài toán bờ điện động lục được nghiên cứu theo phương pháp lý thuyết trường. Ở đây các mối quan hệ giữa các đại lượng là đặc trưng cho các dạng trường điện từ và các tham số của môi trường truyền dẫn được tính toán, phân tích để tìm điều kiện tốt nhất cho sự truyền sóng siêu cao tần trong các dạng đường truyền nói trên.

Chương 2: Mô tả các quá trình dao đông điện từ ở dải siêu cao tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau gọi là các hộp cộng hưởng như: Hộp cộng hưởng chữ nhật, hộp cộng hưởng trụ tròn, hộp cộng hưởng hình xuyến, hộp cộng hưởng trục có khe. Các dạng trương tồn tại trong các hộp được xét về cấu trúc và các đại lượng cơ bản của chúng được tìm như: điều kiện cộng hưởng, bước sóng cộng hưởng, độ phậm chất. Chương này cũng ti mĩ chỉ ra các phương pháp kích thích các dạng trường cần thiết trong các đương truyền dẫn và trong các hộp cộng hưởng khác nhau như các ghép năng lượng từ ngoài.

Chương 3: Trình bày các phương pháp phân tích, tổng hợp và tính toán các tham số ngoài cơ bản của phần tử tuyến siêu cao tần và ta thường gọi là các mạng nhiều cực siêu cao tần. Từ đây cũng dẫn ra sự giải thích nguyên tắc công tác và ứng dụng của một số mạng nhiều cực siêu cao tần phổ biến

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B9-xuP2M5oFfdkJTOHV6WXVwc3c/view?usp=sharing