Công nghệ CNC – Giáo trình công nghệ CNC đầy đủ nhất
Đánh giá bài viết

Công nghệ CNC là một trong những bước tiến vượt bậc lĩnh vực cơ khí trên thế giới. Tại Việt Nam ngành cơ khí cũng không ngừng đổi mới và cập nhật những thay đổi về công nghệ CNC để có thể phát triển không ngừng. Để đáp ứng vấn đề đó, việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy là một điều rất cần thiết trong các trường đại học, cao đẳng. Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề là vô cùng hợp tác và cần thiết.

công nghệ cnc

Bộ mông Công nghệ – Khoa Cơ Khí trường đại học công nghiệp Hà Nội đã biến soạn cuốn sách “Giáo trình công nghệ CNC” cho hệ trung cấp chuyên nghiệp, day nghề, đồi thời cũng là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ cho các cán bộ ngành cơ khí. Cuốn sách “Giáo trình công nghệ cNC” gồm 5 chương:
– Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC
– Chương 2: Hệ điều khiển CNC
– Chương 3: Máy công cụ CNC
– Chương 4: Ngôn ngữ lập trình và gia công
– Chương 5: Kỹ thuật lập trình (Theo hệ Fanuc 21)
Cuốn sách “Giáo trình công nghệ CNC” đã được chọn một số mẫu máy CNC điển hinh cho các nhóm công nghệ cặt gọt cơ bản là Tiện, Phay và lựa chọn hệ điều khiển Fanuc 21 đề trình bày cụ thể những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất khi tiếp cận tìm hiểu, lập trình mà nghiên cứu công nghệ CNC.

technicalvn