Công nghệ lập trình gia công với Solidcam
5 (1) vote

SolidCam là một sản phẩm CAM mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt, là nhịp cầu nối giữa thiết kế và gia công. Hỗ trợ đầy đủ phạm vi các ứng dụng sản xuất. Ưu điểm nổi bật của phần mềm SolidCam là dễ dàng kết hợp các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tùy biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC. SolidCam được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong các ngành gia công cơ khí chế tạo ô tô, điện tử, làm các khuôn đúc và dập… Chức năng Cam: SolidWorks còn có model SolidCam dùng để lập trình gia công chi tiết SolidCam hỗ trợ gia công 2,5D; 3D; phay 5 trục và gia công bằng tia lửa điện ….
solidcam

Với khả năng tích hợp một cửa sổ của SolidCam trong phần mềm thiết kế SolidWorks, tất cả các hoạt động chuẩn bị cho máy CNC đều có thể được định nghĩa, tính toán và hiệu chỉnh mà không cần thoát khỏi môi trường của SolidWorks. Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết
đầy đủ với mô hình thiết kế của SolidWorks. Mỗi một cấu hình có thể diễn tả một trạng thái độc lập hoặc một giai đoạn sản xuất của chi tiết gia công. Khi các tham số hình học sử dụng để định nghĩa các thao tác của máy được thay đổi trong SolidWorks khi thiết kế thì chương trình SolidCam sẽ cho phép người sử dụng tự động đồng bộ hoá tất cả các thao tác của máy với các tham số hình học được cập nhật.
Tính liên kết toàn bộ đối với mô hình thiết kế SolidWorks giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình tạo chương trình cho máy CNC khi mô hình thay đổi thuận tiện khi xử lý việc cập nhật đối với những mô hình thiết kế đã được lên chương trình cho máy.

technicalvn

 

Xem thêm tài liệu hướng dẫn khác: Gia công solidcam 2014