Công nghệ và lập trình phay CNC
5 (1) vote

Phân tích bản vẽ

– Xác định yêu cầu gia công (vật liệu và hình dạng phôi, dung sai, nhám bề mặt, các kích thước và ghi chú trên bản vẽ ..)
– Xác định kích thước phôi liệu, lượng dư gia công.
– Định chuẩn phôi

Thiết lập trình tự gia công

– Xác định nội dung nguyên công
– Chia nguyên công ra các bước, các vị trí …
– Ghi lại thành phiếu công nghệ

Chọn đồ gá & dụng cụ cắt

– Phương án gá đặt và định vị phôi
– Chọn dụng cụ cắt phù hợp với từng bước gia công

Viết chương trình

– Xác định tọa độ các điểm
– Tính toán các quỹ đạo chuyển động của dao
– Tính toán các thông số gia công (S, F)
– Viết chương trình theo các mã lệnh
– Chạy thử, kiểm tra & sửa lỗi chương trình

phaycnc

Link download tài liệu:  Click Here