Cống và cầu nhỏ – Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường Oto
Đánh giá bài viết

Cống và cầu nhỏ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ hệ thống các công trình thoát nước trên đường. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ có đúng đắn hay không có một ảnh hưởng  rất lớn và giá thành xây dựng của toàn bộ công trình

congvacaunho

Việc thiết kế công và cầu nhỏ là một công việc rất tổng hợp , bao gồm từ việc điều tra khảo sat thủy văn, tính toán lưu lượng nước, chọn loại cống và cầu nhỉ và bố trí chúng, tính toán thủy lực: xác định khẩu độ cầu nhỏ, cống, đường tròn,… tính toán các thiết bị nặng,….

Sách thiết kế cống và cầu nhỏ này cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến những nội dung trên đây nhằm giúp đọc giả có thể thiết kế hoàn chỉnh một công trình cống và cầu nhỏ trên đường sau khi đã nghiên cứu lý thuyết, tham khảo các ví dụ minh họa kèm theo và vận dụng những quy pham liên quan hiện hành. Do loại hình kết cấu của cống và cẩu nhỏ rất đa dạng nên trong phần thiết kế kết cấu sách này chỉ giới thiệu chit giới thiệu đến các bạn cống trò, cống bản và cống vòm

images