Dự toán xây dựng – Hướng dẫn lập sự toán công trình xây dựng
Đánh giá bài viết

Dự toán trong xây dựng là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình. Xác định (dự đoán) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức, đơn giá, báo giá vật liệu, dịch vụ… có liên quan.  Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng

dutoancongtrinh

Mục đích của Dự toán là:

– Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng  mục công trình mà mình mong muốn.
– Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng.
– Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
– Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, quyết toán.

Tài liệu “Dự toán công trình xây dựng” này sẽ giúp các bạn, có thể làm việc tốt hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình, chính là góp phần phát triển nền kinh tế, xây dựng quê hương đất nước. Nhờ làm tốt công việc mà bạn củng cố vị trí công việc, nâng cao uy tín, nâng cao thu nhập, giảm thời gian làm việc; tăng thời gian hưởng thụ cuộc sống, thời gian dành cho người thân, bạn bè và cho nhiều điều có ý nghĩa khác nữa.

images