Dự toán xây dưng – Tổng hợp kho tài liệu dự toán và bản vẽ full
Đánh giá bài viết

Dự toán xây dựng nói chung hay một công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi. căn cứ vào một dự án người lập dự toán sẽ căn cứ vào thiết kế kỹ thuật để bóc tách xem dự án đó tiêu tốn bao nhiêu vật liệu, nhân công, máy thi công. từ khối lượng mà bạn bóc tách được từ bản vẽ, định mức do bộ xây dựng ban hành, giá vật liệu, nhân công, máy tại thời điểm tính hay tại công trình thi công bạn sẽ tính được ra chi phí trực tiếp là vật liệu, nhân công, máy thi công. từ chi phí trực tiếp này bạn tính ra chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, giá trị xây dựng trước thuế, thuế VAT, giá trị xây dựng sau thuế. từ đó bạn có thể tính được dự án của mình hết bao nhiêu chi phí để có thể huy động vốn. nếu bạn là một nhà quản lý bạn sẽ căn cứ vào dự toán chi tiết để xem trong quá trình thi công nó có vượt dự toán mà bạn tính ko để có thể điều chỉnh kịp thời.

dutoanxaydung

Khi bạn muốn làm cái nhà bạn phải tính được hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu đá, bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng, tre gỗ; bạn phải tính được hết bao nhiêu công thợ xây, thợ đào móng; bạn phải tính được thuê máy ủi… các loại vật liệu và công thợ phải được tính thành tiền. Khi xây xong thì đơn vị thi công (đơn vị làm nhà) phải nộp thuế cho nhà nước. Tất cả chi phí cho làm một căn nhà gồm: Vật liệu, tiền công, chi phí quản lý và thuế tạo thành dự toán XD.

Bộ tài liệu dự toán và bản vẽ này sẽ giúp người dùng có cái nhìn tổng quát hơn về dự toán và đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho những ai đang làm trong lĩnh vực này.

images