Gia công cơ khí – Giới thiệu Giáo trình gia công cơ khí đầy đủ
5 (1) vote

Gia công cơ khí là cuốn sách công nghệ và kỹ năng cơ khí. đây là một môn học của nhiều ngành như: Kỹ năng kỹ thuật, công nghệ, cơ khí,.. trong hệ thống các trường dạy nghề tập tring, tại chức, giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao.

nội dung của cuốn sách “Gia công cơ khí” Bao gồm những định nghĩa, khái niệm cơ bản, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, vật liệu, dụng cụ, thiết bị đo lường. hệ thống máy móc, công cụ, án toàn lao động, kỹ năng thao tác gia công cơ khí theo các phương pháp truyền thống như phay, bào, khoan, tiện,… và những kỹ năng đơn giản nhất trong gia công cơ khí (gò, hàn, đục lỗ, tiện, ren,…).

giacongcokhi

Cuốn sách “Gia công cơ khí” này còn giới thiệu một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật gia công cơ khí tiên tiến, các kỹ thuật gia công cơ khí không theo phương pháp truyền thống (Gia công bằng siêu âm, lazer,…). sách “Gia công cơ khí” giúp công nhân, sinh viện học nghề có tài liệu đẻ học tập, tra cứu. nó giúp cho những ai muốn học nghề được hiểu rõ và cặn kẽ nhất, thấu đáo và hình dung được bức tranh toàn cảnh của gia công cơ khí.

Cuốn sách “Gia công cơ khí” Gồm năm chưởng:

  • Chương 1: Những khái niệm cơ bản, giới thiệu về những định nghĩa, khái niệm cơ bản về ngành cơ khí, kỹ thuật gia công cơ khí, vê quy trình sản xuất, một số tiêu chuẩn, quy trình chế tạo cơ khí, sơ bộ về các phương pháp đo, các dụng cụ đo,….
  • Chương 2: Gia công nguội, giới thiệu về kỹ năng gia công nguội, trăc nghiệm qua một số công việc chính như lấy dấu, gò, đinh tán,…
  • Chương 3: Gia công hàn, bao gồm những kỹ năng cơ bản về máy hàn, thiết bị và kỹ thuật hàn hồ quang, hàn hơi, hàn cắt plasma, hàn dây,…
  • Chương 4: Gia công cắt gọt trên máy đây là phần chính của cuốn sách “Gia công cơ khí” gồm 4 phần nhỏ giới thiệu những khái niệm cơ bản, thiết bị và kỹ thuật gia công của các loại máy chính được trang bị cho các cơ sở gia công cơ khí theo phương pháp truyền thống
  • Chương 5: Giới thiệu kỹ thuật gia công tiên tiến, sơ bộ về kỹ thuật gia công tiên tiến, các loại máy , các hệ điều hành và một số phương pháp gia công cơ khí không thep truyền thống.

Sách “Gia công cơ khí” được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các trường trung cấp chuyên nghiệp; có thể dùng làm giáo trình giảng dạy.

images