Đánh giá bài viết
  1. Gia công phay 2.5 trục và khoan
  2. Quản lý dụng cụ và catalog dụng cụ
  3. Quản lý chương trình gia công linh hoạt, dễ dàng hiệu chỉnh chương trình gia công
  4. Giao diễn dễ sử dụng

phaycatia

 

Xem online giáo trình Gia công phay trên Catia:

 

 

Link download giáo trình gia công phay trên Catia:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsdDU0eVV4VklaaDA/view?usp=sharing