Giáo trình cơ sở thiết kế máy xây dựng đầy đủ nhất
Đánh giá bài viết

Máy xây dựng rất đa dạng không ngừng về những chức năng, về đặc tính kỹ thuật, về hình dáng kích thước, trọng lượng mà còn về cả đặc điểm làm việc, mức độ tự động hóa,….. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện tính toán thiết kế và cấu tạo thì nhiều phương pháp tính và các cụm chi tiết có thể dùng chung cho các máy khác nhau. Việc nắm được các vấn đề vừa nêu, một mặt làm cho cơ sở việc thiêt kế chế tạo máy mới. Cuốn sách ” Cơ sở thiết kế máy xây dựng” được viết để đáp ứng nhũng nhu cầu trên.

mayxaydung

Máy xây dựng sẽ là điều kiện để giúp ngành xây dừng nước ta phần nào đó được phát triển, từ đó sẽ thúc đẩy quá trình phát triễn kinh tế văn hóa và xã hội. Chính vì thế việc áp dụng những công nghệ tiên tiến và cụ thể ở đây là máy xây dựng sẽ giúp giải quyết các vấn đề đó.

Sách “Cơ sở thiết kế máy xây dựng” làm giáo trình giảng dạy cho các trường đại học đào tạo về lĩnh vực xây dựng hoặc dùng làm tài liệu nghiên cứu cho các cán bộ đa công tác trong lĩnh vực này.

images