Trong những năm gần đây, bộ điều khiển lập trình PLC được sử dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp nước ta như là một giải pháp điều khiễn lý tưởng cho việc tự động hóa các quá trình sản xuất. Cùng với sự phát triễn của công nghệ máy tính, hiện nay bộ lập trình PLC hay CPU đã được những ưu thế cơ bản trong ứng dụng điều khiển công nghiệp đáp ứng yêu cầu điều khiển và giám sát hệ thống sản xuất từ đơn giản đến phức tạp với độ tin cậy cao. PlC (Programable logic controller) là một trong nhữn máy tính thu nhỏ nhưng với các tiêu chuẩn công nghiệp cao và khả năng lập trình logic mạnh PLC là đầu não quan trọng và linh hoạt trong điều khiển tự động hóa điệu công nghiệp. Trong nhữn nhà máy sản xuất tự động hóa hiện nay, ở nhiều cấp độ khá nhau. phương thức điều khiển giám sát được áp dụng dễ dàng với những phần tử điều khiển cấp hành gồm toàn bộ các bộ điều khiển lập trình PLC

plc mitsubishi

Giáo tình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình PLC dựa trên quá trình hiểu về bộ PLC FX1N thuộc họ FX hãng Mitsubishi Electric. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh có những khái niệm cơ bản điều khiển tự động hóa dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi Electric, cách cài đặt sủ dụng lệnh để tạo ra chương trình điều khiển và cách sử dụng phần mềm FXGPWIN và phần mềm mô phỏng FXTRAINING BEG-E. Ngoài ra còn có nhiều bài tập đã được giải đáp và nhiều bài tập mở rộng giúp sinh viên học sinh phát huy được kỹ năng cần thiết trong việc lập trình plc.