“Giáo trình thiết bị điện” được biên soạn trên cơ sở đề cương chi tiết môn học “Thiêt bị điện” cho ngành kỹ thuật điện, tự động hóa, kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh. Trong quá trình biên soạn, tác giả có tham khảo các giáo trình “Cơ sở lý thuyết khí cụ điện”, “Phần tử tự động”. “Khí cụ điện hạ áp”, “Khí cụ điện cao áp”,… đã được trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xuất bản. Giáo trình thiêt bị điện này dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành điện, Điện tử, Công nghê Nhiệt -Điện lạnh cũng như tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cán bộ điện các chuyên ngành liên quan.

giáo trình thiết bị điện

Nội dung của “Giáo trình thiết bị điện” để cập đến các vấn đề về lý thuyết cơ bản của thiết bị điện gà giới thiệu một số thiết bị điện thông dụng hiện nay. Giáo trình được chia làm 3 phần
– Phần 1: Lý thuyết cơ sở
– Phần 2: Thiết bị điện hạ áp
– Phần 3: Thiết bị điện trung – Cao áp

 

technicalvn