Giáo trình thiết bị điện – Lê Thành Bắc
5 (1) vote

Thiết bị được được đề cập ở đây là các loại thiết bị làm nhiệm vụ: đóng cắt, điều khiển, bảo vệ, chuyển đổi, khống chế và kiểm tra mọi sử hoạt động của hệ thống lưới điện và các loại máy điện. Ngoài ra thiết bị điện còn được sử dụng để kiểm tra, điều chỉnh và biến đổi đo lường nhiều quá trình không điện khác.

 

thiet-bi-dien
Thiết bị điện là một loại thiết bị đang được sử dụng rất phổ biến có mặt trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế, từ các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện, đến các máy phát và động cơ điện trong các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, giao thông,… và trong vả lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Thiết bị điện sử dụng ở nước ta hiện nay được nhập từ rất nhiều nước, rất nhiều hãng sản xuất khác nhau và đủ các thế hệ. Có các các thiết bị đã sử dụng đến 40-50 năm, rất lạc hậu và tất nhiên là có cả các thiết bị rất hiện đại mới nhập.

 

Link Download tài liệu : Click Here