Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa
5 (1) vote

khuôn ép nhựa được phát triễn nhờ sự phát triễn của ngành công công nghiệp nhựa tại Việt Nam. Khuôn ép nhựa là công nghệ đã đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, tốn ít thời gian tạo ra sản phẩm, thích hợp cho việc sản xuất hàng loạt.
Hiện nay ngành công nghiệp khuôn ép nhựa đang phát triễn vượt bậc, cùng với sự phát triễn mạnh mẽ của việc ứng dựng công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC vào việc thiết kế và tạo ra khuôn ép nhựa. Nghành công nghiệp khuôn ép nhựa đang dần khảng định được vị trí của mình trong nền công nghiệp nước nhà
Với mục đich giúp cho người đọc làm quen và có khả năng thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa, nhóm tác giả của trường Đại học Su phạm Kỹ thuật TP.HCM đã biên soạn cuốn sách này để phục vụ cho môn học “Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa

Xem online giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa:

 

Link download tài liệu” Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa “:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsMnVpbE9yWnJmVWs/view?usp=sharing