Tính toán và sử dụng các thiết bị nâng chuyển” là cuốn sách trình bày những tính toán đơn giản thường gặp trong quá trình khai thác các thiết bị nâng chuyển để phụ vụ cho công việc thi công các công trình xây dựng hoặc sản xuất công nghiệp.

tinhtoanthietbinangchuyen

Nội dụng của sách “Tính toán và sử dụng các thiết bị nâng chuyển” bao gồm:
Chương 1: Tính toán các thiết bị mang tải
Chương 2: Tính toán các thiết bị nâng tải đơn giản
Chương 3: Tính toán cần trục
Chương 4: Tính toán một số chi tiết của máy nâng tải
Chương 5: Tính toán công suất là năng suất của các máy vận chuyển liên tục
Chương 6: Tính toán kết cấu kim loại cần trục

Sách “Tính toán sử dụng các thiết bị nâng chuyển” đã tích hợp đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để người kỹ sử xây dựng hoặc những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan có thể tính toán được các thiết bị nâng chuyển để đưa vào trong thi công xây dựng

images