Vi điều khiển PIC là viết tắt của “Programable Intellingent Computer”. dịch tạm là “máy tính thông minh khả trình” do hãng Genenral Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên của họ: PIC1650 được thiết kế làm các thiết bị ngoại vi cho điều khiển CP1600. Vi điều khiển này sau đó được nghiên cứu để phát triển thêm và từ đó hình thành dòng PIC như hiện nay.

Nguôn ngữ lập trình PIC rất đa dạng. Ngôn ngữ lập trình cấp thấp như MPLAP, các nguôn ngữ lập trình cao cấp hơn bao gồn C, Basic, Pascal,.. Ngoài ra còn có một số ngôn ngữ lập trình khác dành riêng cho PIC như PICBasic, MikroBasic

pic

 

Link download tài liệu: Click Here