Giới thiệu công nghệ CNC
Đánh giá bài viết

Ngày nay, các máy CNC đã hoàn thiện hơn, và có các máy tính đi kèm. Tốc độ có thể trên 20000 v/p, độ chính xác gia công đạt tới 0.0001 mm. Với tính năng vượt trội có thể gia công hoàn chỉnh chi tiết gia công trên một máy gia công, với số lần gá đặt ít nhất.

congnghecnc

Xem online giáo trình công nghệ CNC

 

 

Link download giáo trình công nghệ CNC:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsU0YzNXdLLUd2d2s/view?usp=sharing