Đánh giá bài viết

1. Tổng quan về phần mềm
Phần mềm CATIA được viết Computer Aided Three dimensional Interactive Application được phát triển bởi hãng Dessault System của Pháp.
Phần mềm CATIA được phát triển qua nhiều phiên bản V1V5(hiện nay). Trong đó V1V4 được viết trên nền UNIX. Kể từ V5 trở đi phần mềm được sử dụng hoàn toàn trên nề n Windows.
Sự chuyển dịch từ V4 lên V5 cũng là một sự đấu tranh hết sức quyết liệt giữa những người sử dụng V4. Tuy nhiên với sự hiệu quả khi làm việc trên nền Win mọi người đã chấp nhận sự thay đổi đó.
Catia là hệ thống phần mềm CAD/CAM bao gồm nhiều modul hỗ trợ thiết kế, chế tạo sản phẩm nhiều nhất hiện nay khoảng gần 170 modul
Catia được chia làm 3 cấp độ:
P1 (Platform 1): bao gồm những modul hỗ trợ thiết kế
P2 (Platform 2): bao gồm modul hỗ trợ thiết kế và phân tích, mô phỏng.
P3 (Platform 3): bao gồm những modul trong P2 và những modul phân tích chính xác trong công nghiệp nặng như hàng không, ôto…
Hiện nay phiên bản mới nhất của Catia V5 là bản V5R20

chaycatia

2. Cấu hình máy tối thiểu để chạy phần mềm catia
Pentuim IV
CD-ROM
VGA Card 64Mb
RAM 256MB. 512 cho ứng dụng DMU
HDD: còn trống tối thiểu 4GB. 7GB cho phần help
Win XP Professional trở lên

Xem online giáo trình hướng dẫn chạy Catia:

 

Link download giáo trình hướng dẫn chạy Catia:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsWDdHQTY3eFoyZlU/view?usp=sharing