Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia
Đánh giá bài viết

Bánh răng là một chi tiết rất quen thuộc, quan trọng đối với các cơ cấu , chi tiết. Xuất hiện hầu hết ở các bộ phận máy móc. Mặc dù bánh răng rất phổ biến nhưng đi sâu vào trong việc thiết kế thì không hề đơn giản. Chính vì thế các phần mềm CAD/CAM đã được tích hợp các công cụ để hỗ trợ việc thiết kế bánh răng.

Phần mềm Catia là một phần mềm CAD/CAM rất mạnh của hãng SIEMENS. Phần mềm catia có thể dùng để thiết kếu hầu hết các chi tiết. Đối với việc thiết kế bánh răng phần mềm được tích hợp một công cụ để giúp đơn giản hóa việc thiết kế giúp giảm thời gian và tăng độ chính xác của bánh răng

Xem online tài liệu

 

Link download tài liệu thiết kế bánh răng trên phần mềm Catia
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsSGlzVmdRM29ycTA/view?usp=sharing