Kết cấu công trình – Sổ tay thực hành kế câu công trình
Đánh giá bài viết

Sổ tay thực hành kế cấu công trình là cuốn sách xuất phát từ mong muốn của kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, giám sát kỹ thuật và sinh viên ngành kiến trúc và xây dựng cần có một tài liệu ngắn gọn để tra cứu về kết cấu công trình.

ketcaucongtrinh

Chuốn sách “Sổ tay thực hành kết cấu công trình” gồm có 5 phần
Phần 1: Đặc trưng hình học và xác định nỗi lực
Phần 2: Số liệu về tải trọng
Phần 3: Vật liệu và thi công
Phần 4: Trình tự tính toán các cấu kiện
Phần 5: Minh họa cấu tạo
Những công thức, số liệu tra cứu, ví dụ tính toán minh hóa phụ vụ cho việc thiế kế, thi công, làm đồ án các công trình dân dụng và công nghiê[j thường gặp.
Cuốn sách “Sổ tay thực hành kết cấu công trình” sẽ giúp cho những cá nhân nào đang công tác trong ngành cũng như là sinh viên sẽ có một tài liệu tra cứu tốt nhất

 

images