Kỹ thuật số – Giáo trình kỹ thuật số bưu chính viễn thông
Đánh giá bài viết

Kỹ thuật số là một khái niệm đã trờ thành quá quen thuộc đối với mọi người , bởi sự phát triễn của ngành kỹ thuật số có ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh tế toàn cầu. Có người đã nêu lên ý tưởng gọi nền kinh tế của thời đại của chúng ta là “Nền kinh tế kỹ thuật số”, “Số hóa” gần như vượt khỏi ranh giới của một thuật ngử kỹ thuật. Nhờ các ưu điểm của xử lí số như độ tin cậy trong truyền dẫn, tính đã thích nghi và kinh tế của phần cứng với nhiều phần mềm khác nhau, tính tiện lợi trong điều khiển bà khai thác mạng mà số hóa đang là xu hướng phát triễn trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ trong lĩnh vực liên lạc tin học, ngày nay, kỹ thuật số đã và đang thâm nhập mạnh mẽ vào kỹ thuật điện tử, điều khiển tự động, phát thanh truyền hính, y tế, nông nghiệp…. và ngay cả các dụng cụ sinh hoạt gia đình.

kỹ thuật số

Ngay từ đầy thời kỳ đổi mới, nhờ sớm áp dụng kỹ thuật số, ngành bưu điện đã hiện đại hóa được mạng viên thông quốc gia, đảm bảo được yêu cầu của người dùng về cả chất lượng lẫn địch vụ. Đồng thời các kiến thức về kỹ thuật số không thể thiếu được đối với một sinh viên, nhất là sinh viên các ngành liên quan điến viến thông. Giáo trình “Kỹ thuật số”. Được biên soạn theo chương trình đào tạo của Đại học công nghệ viễn thông , Học viên bưu chính viễn thống nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết nhất cho sinh viên đồng thời cũng như một số giáo viên và các các bộ đang làm việc trong các ngành nghề liên quan

technicalvn