Kỹ thuật số – Giáo trình kỹ thuật số dành cho sinh viên
Đánh giá bài viết

Kỹ thuật số đã thời thành một công cụ không thể thiếu được trong đời sống kinh tế và đời sống xã hội của con người. Kỹ thuật số là nền tảng của nhiều ngành mũi nhọn như Điện tử Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Điều khiễn, Tự động, Vũ trụ, Âm thanh, Ánh sáng….

kỹ thuật số

cuốn giáo trình “Kỹ thuật số” là sự đúc kết kinh nghiệm quá các năm giảng dạy dựa trên những thông tin mới cập nhật, tác giả hy vọng cung cấp cho các bạn đọc một giáo trình bài giảng ở bậc đại học chất lượng nhất, trong đó co phần nâng cao, chuyên sâu có thể dùng làm chương trình giảng dạy cho các học viên cao học.

Giáo trình “Kỹ thuật số” này gồm 13 chương, được chia làm 3 phần:
– Phần 1: Cơ sở của kỹ thuật số, gồm chương 1 đến chương 5, đi vào khai thác các khải niệm cơ bản về hệ thống số, về các loại mã, các định luật đại số cơ bản, các họ mạch cũng như các phương pháp để có thể có được một mạch điện tối giản. Phần 1 cung cấp nhiều thông tin với những thí dụ mang tính thực tế cao, qua đó bạn đọc có thể tự thiết kế được các mạch điện đơn giản.

– Phần 2: Trong phần 2 của cuốn “Kỹ thuật số” này sẽ bao gồm từ chương 6 đến chương số 12, cho các bạn đọc một cái nhìn tổng quát về các loại mạch automat có và không có nhớ, các loại bộ nhớ bán dẫn cũng như sự chuyển đỏi các tín hiệu analog – digital và ngược lại.

– Phần 3: Đối với phần này sách “Kỹ thuật số” sẽ giới thiệu đến các bạn đọc về thiết kế mạch Logic. Phần này tác giả sẽ đưa vào chương số 13.

technicalvn