Lập chương trình gia công trên máy CNC
Đánh giá bài viết

Lập trình gia công trên máy CNC là cách duy nhất đề điều khiển máy CNC gia công theo yêu cầu được để ra.
G00: chạy dao nhanh
G01: nội suy tuyến tính với lựong chạy dao
G02, G03: nội suy vòng tròn
G40, G41, G42: hủy bỏ, bù bán kính dao
G20, G21: lựa chọn hệ đơn vị
G50, G96, G97: tốc độ cắt max, tốc độ cắt không đổi (m/min, vòng/
G98, G99: tốc độ chạy dao mm/min, mm/vòng (G94, G95 khi
G90 – G94: chu trình tiện trơn (chạy dao dọc, hoặc hướng kính)
G28: trở về điểm tham chiếu
G53: xác định điểm 0 của máy
G50 : xác định điểm 0 của chi tiết
G52 : đặt HTĐ cục bộ
G54 – G59: thay đổi gốc tọa độ chi tiết
G71 – G76: các chu trình tiện
G32/G92: tiện ren
G81 – G89: chu trinh gia công lỗ; G80: hủy bỏ chu trình

Bài tập tiện CNC

Lập trình gia công trên máy tiện CNC
Link download tài liệu lập chương trình gia công trên máy tiện CNC và phay CNC: Click Here