Lập trình phay CNC
Đánh giá bài viết

Lập trình phay CNC là một trong những công việc không chỉ dành cho người lập trình máy gia công trên máy CNC mà còn  rất cần thiết đối với người đứng máy CNC. Vì người đứng máy CNC phải đảm bảo biết và hiểu được code của quy trình gia công trên máy CNC. Để có thể hiểu được code của máy CNC người đứng máy cần phải trãi qua quá trình học tất cả các mã lệnh và luyện tập thực tế trên máy CNC.

laptrinhphaycnc

Xem online tài liệu lập trình phay CNC:

 

Link download tài liệu lập trình phay CNC:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsLWJuUkNJX3hSQk0/view?usp=sharing

 

Tài liệu khác liên quan:

Giới thiệu công nghệ CNC