Tài liệu Catia – Luận văn tốt nghiệp
Đánh giá bài viết

Catia cung cấp cho chúng ta 3 mặt phẳng thiết kế. Để thiết kế một Part nào ta phải bắt đầu từ việc tạo biên dạng Sketch. Tạo biên dạng sketch ở môi trườn Sketcher. Môi trường sketcher cung cấp cho ta hầu hết các biên dạng mà ta cần. Sau khi đã tạo được sketch hoàn chỉnh việc tạo các file part được thực hiện bằng cách thêm hoặc loại bỏ vật liệu.

tailieucatia

Tài liệu Catia của TS. Nguyễn Hoài Sơn:

Xem online:

Link download:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsSGhYUUtsTzZBZ2M/view?usp=sharing