Tài liệu cơ điện tử đầy đủ dành cho người mới
Đánh giá bài viết

Cơ điện tử đã được coi la một ngành đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật cũng như trong thực thực tiễn nghề nghiệp. Xu hưởng cơ điện tử không chỉ ở riêng Châu Âu mà trên toàn thế giới.

Cuốn sách này là giáo trình xuất hiện cùng với chương trình đào tọa của ngành cơ điện tử trường đại học Leibnitz Hannover từ năm 90 của thế kỷ trước bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng của ngành cơ điện tử.

cơ điện tử

Năm 2001 nhờ có sự kết hợp giữa các trường đại học ở Việt Nam đặt biệt là đại học Bách Khoa Hà Nội. Việc trao đổi giảng viên đã giúp một phần nào đó đưa bộ môn cơ điện tử này vào Việt Nam để nhằm phực vụ cho sinh viên học tập ngành này cũng như các các cán bộ đang làm trong các lĩnh vực liên quan.

cơ điện tử