Tài liệu cơ điện tử tập 1 (Giáo trình dành cho sinh viên)
1 (2) votes

Cơ điện tử là một lĩnh vực khoa học công nghệ liên ngành, tích hợp trong mỗi sản phẩm của nó các thành tựu mới nhất của lĩnh vực cơ khí chính xác. điều khiển, công nghệ thông tin và các vật liệu mới. Với đặc điểm nỗi bật này, vai trò của cơ điện tử trở nên rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triễn của khoa học kỹ thuật hiện đại. Tạp chí “Technology Review” của MIT đã đánh giá cơ điện tử là một trong những ngành cơ triễn vọng thay đổi thế giới vào thế kỷ 21.

cơ điện tử

Cơ điện tử đã được quan tâm phát triễn và có những bước tiễn nhất định ở Việt Nam. Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phế duyệt “Chiến lượt phát triễn khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2010” trong đó có cơ điện tử là một trong những hướng công nghệ quan trọng phụ vụ cho sự phát triễn kinh tế xã hội.

Với mục đích giúp các nhà nghiên cứu, các kỹ sư, các sinh viên đai học và sau đại học trong nước có điều kiện tiếp cận với những kiến thức cơ ddienj tử mới nhất trên thế giới một cách thuận lợi và hiện quả, tập thể phòng cơ điện tử, viện cơ học, viện khoa học và công nghệ Việt Nam cùng nhiều cá nhân có chuyên môn trong lĩnh vực này đã cũng nhau viết nên quyền sách Cơ điện tử bằng tiếng Việt dành cho sinh viên cũng như các cá nhân đang công tác trong lĩnh vực này.

cơ điện tử