Tài liệu cơ sở điều khiển học kỹ thuật
5 (1) vote

Cuốn sách được biên soạn cho sinh viên đại học kỹ thuật và công nghệ, trước hết là sinh viên các nghành tin học, Điều khiển tự động, Cơ điện tử,…. cho sinh viên các hệ chất lượng cao, kỹ sư tài năng, học viên cao học kỹ thuật và nghiên cứu sinh kỹ thuật.


Nội dung của cuốn sách được viết tương đối đầy đủ những vấn đề cơ bản của lý thuyết điều khiển tuyến tính liên tục và rời rạc, lý thuyết điều khiển logic. Các công cụ toán học đã được trình vày trong cuốn sách đã xuất bản của tác giả. Các công cụ toàn học đã được trình bày ngắn gọn về biến đổi laplace và biến đổi z. Tài liệu không đi sâu và chi tiết kỹ thuật, vì vậy để làm các bài tập thì các bạn nên đọc thể một số tài liệu khác. Các định lý và thuật toán trình bày trong tài liệu là đủ cần thiết song không đảm bảo nghiêm ngặt tính chặc chẽ toàn học, một số thuật toán khi được áp dụng tính toán thủ công sẽ khá phức tạp, nên chúng ta bỏ qua ví dụ, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều vì có thể dễ dàng lập trình tính toán trên máy tính điện tử.

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B9-xuP2M5oFfVThZSlc3YldnWUU/view?usp=sharing