Tài liệu hướng dẫn lập trình PLC
Đánh giá bài viết

kỹ thuật điều khiển logic lập trình PLC được phát triển từ nằm 1968-1970. Trong giai đoạn đầu các thiết bị khả trình yêu cầu người sư dụng phải có kỹ thuật điện tử, phải có trình độ. Ngày nay các thiết bị PLC đã phát triển mạnh mẽ và có mức độ phổ cập cao.

lap-trinh-plc
Thiết bị điều khiển login lập trình được PLc là thiết bị điều khiển đặc biệt dựa trên bộ vi xử lý, xử dụng bộ nhớ lập trình để lưu trử cac lệnh và thực hiện các chức năng, chẳng hạn, cho phép logic, lập chuỗi, định giờ, thiết kế cho các kỹ sư, không yêu cầu cáo kiến thức về máy tính và ngôn ngữ lập trình, có thể vận hành. Chúng được thiết kế cho không chỉ các nhà lập trình máy trình mới có thể cài đặt và thay đổi chương trình. Vì vậy, các nhà thiết kế PLC phải lập trình sẵn sao cho chương trình điều khiển có thể nhập bằng cách sử dụng vì việc lập trình chủ yếu liên quan đến các hoạt động logic.

Link download tài liệu: Click Here