Tài liệu inventor đại học Bách Khoa ( Thiết kế máy )
Đánh giá bài viết

Tài liệu inventor này do khoa cơ khí đại học Bách Khoa biên soạn nhằm  phụ vụ cho bộ môn chi tiết máy. Tài liệu inventor này hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ để thiết kế bánh đai, bánh răng, trục, ổ lăn,… Phần mềm inventor là lựa chọn tốt cho trong việc thiết kê hộp giảm tốc. Giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chính xác

Xem online tài liệu inventor:

 

Link download tài liệu inventor:

https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsdVgxb0N2SDRkRGc/view?usp=sharing