Tài liệu lập trình gia công Solidcam tiếng việt
5 (2) votes

Solidcam là một modul riêng của phần mềm solidworks cho phép thực hiện quá trình gia công trên phần mềm. plugin này có thể thực hiện đầy đủ quá trình gia công như những phần mềm . Như vậy giờ đây bạn có thể thực thiện được quá trình gia công , lập trình cnc mà không cần phải chuyển sang các phần mềm khác.

Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Solidcam này bằng tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí phục vụ  cho mục đích học tập của mọi người.

 

solidcam

 

Link tải tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Xem thêm tài liệu solidcam