Tài liệu mạng truyền thông công nghiệp
Đánh giá bài viết

Mạng truyền thông công nghiệp” cũng như “Công nghệ bus trường” không phải là một lĩnh vực hoàn toàn mới, mà thực chất là các công nghệ được thừa kế, chắc lọc và phát triễn từ kỹ thuật truyền thông nói chung cho phù hợp các yêu cầu trong công nghiệp. Điều này thể hiện ở chỗ, mỗi người hoạt động trong lĩnh vực điều khiển – tự động hóa đêu cũng đã biết ít nhiều về nó, có thể nói về nó ngay cả khi chưa đọc một cuốn sách cụ thể nào về mạng truyền thông công nghiệp, về công nghệ bus trường. Từ hơn một thập kỹ này, công nghệ bus trường đã trở nên không thể thiếu trong các hệ thống điều khiển và giám sát hiện đại. Song thực tế người sử dụng trong công nghiệp phải gặp hàng loạt các vấn đề khác nhau – mặc dù rất cơ bản – nhưng không được để cặp trong các tài liệu thuộc lĩnh vực mạng truyền thông (mạng máy tính, mạng viễn thông).

Vấn đề đặt ra trước tiên khi xây dựng một giải pháp tự động hóa không còn là nên hay không nên, mà là lựa chọn hệ thống mạng truyền thông nào cho phù hợp với yêu cầu cầu mà nhiễm vụ thực tế. Ví dụ: giải phải bus trường nào có thể thỏa mãn được cấu trúc hệ thống và tính năng thời gian thực của ứng dụng? hơn nữa, để so sánh hai hệ thống phải dựa trên cơ sở kỹ thuật nào? Tiếp theo là bài toán đặt cấu hình, tham số và đưa hệ thống đi vào vận hành. Chậm nhất là khi các đèn báo lỗi trên các module đỏ đồng loạt, người làm công việc tích hợp hệ thống sẽ thấy rằng không thể tìm thất một lời giải nhanh chóng nhất và thỏa đáng nhất ở các tài liệu cũng như thông qua đường dây hỗ trợ của nhà cung cấp.

Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở nội dung bài giảng cho sinh viên những năm cuối của chuyên nghành điều khiển tự động (BKHN), một mặt nhằm đáp ứng cho nhu cầu cấp thiết về giáo trình trong nhà trường, mặt khác nhằm cung cấp cho đông đảo các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Cuốn sách là tự liệu học và tham khảo cho các sinh viên trương đại học về kỹ thuật, các học viên cao học và các kỹ sư làm trong các hệ thống.

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B9-xuP2M5oFfZmk5ZHNkZVhUZ00/view?usp=sharing