Tài liệu máy điện – Giáo trình máy điện đặc biệt (Ths Nguyễn Trọng thắng)
Đánh giá bài viết

Giáo trình “Máy điện đặc biệt” là một cuôn sách nhằm giúp cho sinh viên bặc đại học hệ hoàn chỉnh đại học ngành Điện công nghiệp của trường Đại học sư phảm kỹ thuật TP.HCM làm tài liệu tham khảo học tập hoặc có thể dùng làm tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện tự động, Công nghệ điện – điện tử, Công nghệ Điện tử – Viễn thông và các ngành khác liên quan đến lĩnh vực Điện – Điện tử.

máy điện

 

Giáo trình “Máy điện đặc biệt” trình bày những nguyên lý cơ bản về cấu tạo: Nguyên lý làm việc, các quan hệ điện tử, các đặc tính cũng như các hiện tượng vất lý xảy ra trong: Máy điện một chiều, máy biên áp, máy điện không đồng bộ và máy điện đồng bộ đặc biệt cùng những ứng dụng của chúng trong dân dụng và công nghiệp.

Để giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thưc môn học, giáo trình trình bày những nội dung một cách ngắn gọn nhất, cơ bản. Ở mỗi chương có ví dụ minh họa, câu hỏi và bài tập để sinh viên có thể luyện tập, hiểu sâu hơn những vấn đề đã học.

 

technicalvn