Tài liệu Unigraphics NX – Hướng dẫn thiết kế trên phần mềm NX
Đánh giá bài viết

Phần mềm Unigraphics NX là một trong những giải pháp phát triển sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới. Phần mềm Unigraphics NX của hãng UGS là phần mềm CAD/CAM rất mạnh và được xếp vào nhóm các phần
mềm CAD/CAM hàng đầu thế giới như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép đơn giản hóa quá trình thiết kế sản phẩm, từ đó có thể rút ngắn thời gian thiết kế và sản phẩm được nhanh chóng đưa ra thị trường tiêu thụ.

tailieunx

Ở Việt Nam phần mềm NX ngày càng được sư dụng phổ biến ở các công ty. Chính vì thế nhu cầu học phần mềm này được tăng cao ở Việt Nam. Chí vì đây là một phần mềm lớn nên việc học phần mềm này cũng khó khăn rất nhiều hơn các phần mềm khác.

tailieutuhocnx

Tài liệu hướng dẫn thiết kế trên phần mềm NX này hướng dẫn thiết kế từ cơ bản đến nâng cao nên những ai mới bắt đầu học cũng có thể sử dụng được và những ai muốn nâng cao trình độ cũng có thể sử dụng dược. Tài liệu NX này có cả phần tiếng anh và tiếng Việt bên cạnh đó còn có các File thực hành để người học có thể đối chiếu với bài làm.

images