Tài Liệu Về Môn Truyền Số Liệu và Mạng
Đánh giá bài viết

Truyền số truýenolieuliệu , truyền thông tin không chỉ quan trọng trong ngành viễn thông mà còn rất quan trọng trong các ngành Điện Năng và tự động hóa công nghiệp. Để phục vụ cho việc tìm hiểu thêm về Truyền số liệuhệ thống mạng viễn thông , mạng lưới điều khiển… Mình xin chia sẽ tài liệu để các bạn cùng tham khảo.

Các bạn có thể download tại đây:https://drive.google.com/folderview?id=0B83h4U_SW3VCaXF1UzRJS3dJQ00&usp=sharing

Cùng chia sẽ các bạn nhé.

Thân.