Thiết bị điện – Giáo trình công nghệ chế tạo thiết bị điện
Đánh giá bài viết

Chế tạo thiết bị điện là một trong những yếu tốt quan trọng giúp các đấy nươc phát triễn lĩnh vực điện. Nền công nghiệp cơ khí hóa và từ động hóa của chúng ta đang trong thời kỳ phục hồi một cách rất mạnh mẽ, những ông nghệ mới như hàn, gia công áp lực, công nghệ cắt gọt và công nghệ đúc,… được áp dụng công nghệ thông tin vào khiến cho các lĩnh vực này phát triễn rất mạch. Tất cả các yếu tố đó giúp cho ngành công nghiệp chế tạo thiết bị điện phát triễn theo.

thiết bị điện

Sau năm 1945 ngành công nghệp chế tạo thiết bị điện của nước ta đã ra đời và phát triển mạnh mẽ, tạo nền móng cho một ngành công nghiệp đầy triễn vọng và hiện nay đứng trước nhiều thách thức thì ngành công nghiệp chế tạo thiết bị điện vẫn đang phát triễn rất mạnh mẽ đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo biến thế điện lực.

Giáo trình “Công nghệ chế tạo thiết bị điện” là một trong những cuốn sách tổng hợp các kiến thức về lĩnh vực chế tạo thiết bị điện. Sách được biên soạn trên phương diện cung cấp tài liệu chuyên ngành cho sinh viên ngành thiết bị điện – Điện tử.

images