Khung thép nhẹ với cột xà ngang tiết diện đặt chữ I tổ hợp hàng được sử dụng rất rộng rãi trong công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nỗi bật là giảm đáng kể chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hóa việc thi công diễn ra nhanh hơn và thuận tiện.

khungthep1nhip

Sách “Thiết kế khung thép nhà công nghiệp nhà một tầng, một nhịp” là tài liệu dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể làm tài liệu tham khảo trong quá trình làm đồ án môn học. Bện cạnh đó những ai làm trong ngành xây dựng hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan cũng có thể làm tài liệu tham khảo.

images