Thiết kế nâng cao trên Creo 2.0
5 (1) vote

Thiết kế nâng cao trên creo 2.0 sẽ trình bày tất cả các phương pháp xây dựng các vật thể 3D, các vật thể phực tạp mà khó có thể xây dựng bằng các công cụ đơn giản mà chung ta đã học. Phần thiết kế nâng cao trên creo 2.0 sẽ cung cấp và hướng dẫn các phương pháp tạo các vật thể phức tạp hơn

thietkenangcaotrencreo2.0

 

Xem online tài liệu thiết kế nâng cao trên creo 2.0

 

Link download tài liệu thiết kế nâng cao trên Creo 2.0:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsZWtrWTEweWNLYVk/view?usp=sharing

 

Các tài liệu liên quan:

Xuất bản vẽ trên Creo Parametric 2.0

100 bài tập CAD – 2D và 3D