Thiết kế ngược và CAD/CAM/CNC để thiết kế vỏ điện thoại
5 (1) vote

Nền công nghiệp nước nhà trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên thị trường các sản phẩm nói chung và đặc biệt là sản phẩm cơ khí, nhựa ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn về chất lượng, độ chính xác gia công, mức độ tự động hóa trong sản xuất cao hơn, yêu cầu về mẫu mã sản phẩm phải được thay đổi thường xuyên, linh hoạt. Nhu cầu về thiết kế phát triển sản phẩm mới hoặc chép mẫu và thiết kế lại từ các sản phẩm đã có, cũng như nhu cầu về sản xuất, chế tạo các bộ khuôn mẫu có độ chính xác và độ phức tạp cao là rất lớn. Để đáp ứng được yêu cầu trên, ta phải nghiên cứu phát triển, áp dụng các công nghệ mới, trong đó có công nghệ CAD/CAM/CNC và công nghệ thiết kế ngược.


Công nghệ thiết kế ngược đã được đưa vào áp dụng ở nước ta, nhưng mới chỉ áp dụng được ở mức độ cơ bản, xử lí được các đối tượng đơn giản và mới chỉ xử lí một công đoạn trong quy trình tái tạo phục hồi chi tiết. Bài báo này sẽ thực hiện thêm các công đoạn của quy trình thiết kế ngược, từ công đoạn quét và xử lý mô hình mẫu đến thiết kế khuôn bằng phần mềm Topsolid, lập trình mô phỏng gia công bằng phần mềm MasterCAM và cuối cùng xuất ra file gia công NC.

Vỏ điện thoại di động được tác giả chọn làm mẫu để thiết kế khuôn có bề mặt phức tạp, nếu ứng dụng quy trình thiết kế thuận để thiết kế gặp nhiều khó khăn, sai số lớn, mất nhiều thời gian. Bài báo đã trình bày đầy đủ các bước từ việc số hóa bề mặt mẫu, sử dụng phần mềm thiết kế ngược Rapidform để thiết kế lại, so sánh sai số giữa dữ liệu đám mây điểm và dữ liệu CAD thu được, thiết kế khuôn trên phần mềm TopSolid đến lập trình gia công phay khuôn trên phần mềm MasterCAM, cuối cùng ta nhận được là file NC nhập vào máy CNC để gia công. Với thành công của việc ứng dụng kỹ thuật thiết kế ngược và công nghệ CAD/CAM/CNC ở trên, hoàn toàn có thể mở rộng phạm vi áp dụng cho các chi tiết có bề mặt phức tạp khác.

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B9-xuP2M5oFfMHRMeWZqeGFBdWs/view?usp=sharing

Xem thêm tài liệu thiết kế ngược

http://vntechpay.com/danh-muc/34/Rapidform-Thiet-ke-nguoc

http://vntechpay.com/danh-muc/35/Geomagic-Thiet-ke-nguoc