Thư viện tài liệu đồ họa học hoài không hết
5 (2) votes

Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu hướng dẫn học đồ học, tài liệu chủ yếu là về photoshop và AI bên cạnh đó có thêm một file 70gb tổng hợp về thư viện, tài nguyên. Học hoài không hết :)))

đồ họa

do-hoa

folder tổng hợp 70GB tài nguyên https://www.fshare.vn/folder/7KYU4Q2TOMU5
35 ebook về typo https://www.fshare.vn/file/JXSX12W6TD31
giáo trình đại học QGHN https://www.fshare.vn/file/SNNYLVBLVAHD
ebook blend ảnh https://www.fshare.vn/file/G565WVCV2DDH
ebook typo 2 https://www.fshare.vn/file/S6AJOFTLBETN
giáo trình PTS tiếng việt https://www.fshare.vn/file/928PKG9M7QX4
giáo trình PTS tổng hợp https://www.fshare.vn/file/N49RQ7E7HK7W
giáo trình đại học FPT https://www.fshare.vn/file/VIOLN7RYA6TD
giáo trình PTS cs6 https://www.fshare.vn/file/3SFI1A5K4NLT
giáo trình Ai https://www.fshare.vn/file/QQ57AKRUOJD1
ebook học ve https://www.fshare.vn/file/7OKHFGPXACKJ

Các bạn có thể dùng getlink tại linksvip.net để lấy link download tốc độ cao.