Thuật Ngữ Đấu Thầu Tiếng Anh -Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
Đánh giá bài viết

Để có thể hiểu được các tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng đòi hòi người học cần phải trang bị một vốn tiếng anh chuyên ngành.  Nếu những ai chọn theo lĩnh vực kinh doanh cũng như thầu các công trình xây dựng thì việc trang bị vốn tiếng anh chuyên ngành đấu thầu trong xây dựng là rất cần thiết để bạn có thể bước vào các ông ty lớn làm việc. Ngay từ giai đoạn khi còn là sinh viên bạn cần phải trang bị cho mình sẳn một vốn từ vựng ngoài việc giúp bạn đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh chuyên ngành thì nó còn giúp nhiều cho bạn trong việc nghe, nói. Bên dưới là những từ vựng tiếng anh chuyên ngành đấu thầu xuất hiện phổ biến nhất.

Acceptance of bids-01 Acceptance of bids-02 Acceptance of bids-03 Acceptance of bids-04 Acceptance of bids-05 Acceptance of bids-06 Acceptance of bids-07 Acceptance of bids-08 Acceptance of bids-09 Acceptance of bids-10 Acceptance of bids-11 Acceptance of bids-12 Acceptance of bids-13 Acceptance of bids-14 Acceptance of bids-15 Acceptance of bids-16 Acceptance of bids-17 Acceptance of bids-19 Acceptance of bids-20 Acceptance of bids-21 Acceptance of bids-22